Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

badania i opinie

Wyniki projektu badawczego "Preferencje życiowe kobiet na Podkarpaciu"

Dodano: 31.05.2022

Statystyczna Polka to pracująca na cały etat mężatka, z wykształceniem średnim, dwójką „odchowanych” dzieci powyżej 16 roku życia, mieszkająca w gospodarstwie, gdzie dochód na osobę wynosi poniżej 3 tys. netto. Mieszkanki Podkarpacia wyróżnia skoncentrowanie na pracy, co daje im satysfakcję i odpowiednie wynagrodzenie. Z drugiej strony w województwie podkarpackim zdecydowanie mniej kobiet (niż średnia w Polsce), uważa że sposób w jaki żyją został przez nie samodzielnie wybrany. To tylko wycinek z badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1229 Polek.

Czy Polki są zadowolone z życia? 
W perspektywie całego kraju prawie połowa Polek wyraża umiarkowane zadowolenie ze swojego życia, a kolejne 13,5 proc. jest zdecydowanie zadowolonych. Pomimo że większość badanych daje oceny pozytywne, zastanawiający jest fakt, że aż 38 proc. nie postrzega siebie jako osoby zadowolonej z życia.
 
Średnio co czwarta ankietowana mieszkanka woj. podkarpackiego na pytanie o to, co zamierza robić za pięć lat – odpowiada, że nie ma określonego planu i będzie działać spontanicznie.
 
Mieszkanki Podkarpacia chcą zakładać rodziny, a obowiązkami dzielić się po równo ze swoimi partnerami
W toku analiz zostały zbudowane 3 wskaźniki, które pokazują w jaki sposób kobiety patrzą na kwestie istotne z perspektywy całego projektu:
średnio 2 z 5 badanych Polek (41 proc.) deklaruje, że ich wyobrażenia o tym, co chciały robić w życiu wchodząc w dorosłość (17-18 lat) pokrywają się z realną sytuacją życiową w momencie badania (wskaźnik spełnienia oczekiwań życiowych – SOŻ); wynik dla województwa podkarpackiego był porównywalny z diagnozą dla całego kraju – 39,5 proc.;
nieco ponad połowa pytanych kobiet (53,9 proc.) mówi, że żyje w systemie rodzinnym, który same uznają za idealny i udaje się im w nim funkcjonować na co dzień (wskaźnik właściwego wyboru); wynik dla województwa podkarpackiego był o 3 punkty procentowe wyższy; 
wartości jakie przyjmuje zaprojektowany wskaźnik oceny społecznych korzyści płci w badanej próbie jednoznacznie wskazują, że kobiety – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku – mają silne poczucie uprzywilejowania mężczyzn i mocno podkreślają to w swoich ocenach (wskaźnik WOSKP obrazuje, która płeć ma łatwiej w poszczególnych aspektach społeczno-politycznych). Kobiety zwracają uwagę na panujące nierówności, które dotyczą ich zdaniem przede wszystkim sytuacji panującej na rynku pracy (głównie w kontekście zarobków i szans na znalezienie pracy).
 
Badane kobiety są zwolenniczkami równego podziału obowiązków zawodowych i domowych. Niemal 2 na 3 (62 proc.) uważa, że model rodziny powinien polegać na symetrycznym podziale obowiązków zawodowych i domowych pomiędzy partnerami. Na Podkarpaciu średnia regionalna była porównywalna ze średnią ogólnokrajową. Projekt powstał w ramach grantu z Fundacji State of Poland,a za jego realizację odpowiadał zespół badawczy IRSI
 

 

lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo