Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

badania i opinie

Postrzeganie cyberbezpieczeństwa przez dziennikarzy oraz specjalistów ds. Public relations w Polsce

Dodano: 27.04.2023
Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z Polską Agencją Prasową zrealizował badania dotyczące postrzegania cyberbezpieczeństwa przez dziennikarzy oraz specjalistów ds. public relations w Polsce. Działania badawcze realizowano na przełomie czerwca i lipca 2022 roku, natomiast efektem końcowym było 119 ankiet przeprowadzonych wśród specjalistów ds. public relations oraz 104 ankiety zrealizowane wśród dziennikarzy. 
 
Badania zostały wykonane za pomocą ilościowej metody badawczej przy użyciu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview), która polega na przeprowadzeniu wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony WWW. Kwestionariusz ankiety składał się z działów tematycznych, które dotyczyły m.in. znajomości rodzajów ataków cybernetycznych/działań w sieci, doświadczenia ataku cybernetycznego, chronienia/zabezpieczania swoich danych, uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa danych, źródeł czerpania wiedzy na temat zagrożeń cyberatakami czy też częstotliwości wykonywania czynności związanych z cyberbezpieczeństwem.
 
Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła zaobserwować, że zdecydowanej większości badanych osób znane są takie rodzaje ataków cybernetycznych jak phishing, pharming, hacking oraz malware. Nieznaczna luka w wiedzy występuje w przypadku takich działań jak ransomware, sniffing oraz DoS/DDoS. Idąc dalej, przeszło jedna czwarta respondentów przyznała, że w ostatnim miesiącu spotkała się z bezpośrednim atakiem mającym na celu usunięcie lub przejęcie danych, natomiast chronienie/ zabezpieczanie swoich danych w Internecie oraz przechowywanych na prywatnym/służbowym komputerze zadeklarowało niemal dziewięciu na dziesięciu ankietowanych, przede wszystkim poprzez zachowanie ostrożności przy wchodzeniu w nieznane linki, stosowanie programów antywirusowych oraz stosowanie dwustopniowego logowania. 
 
Kolejne analizy wykazały, że średnio co czwartemu respondentowi zdarzyło się utracić ważne dane (istotnie częściej dziennikarzom), niemal dwie trzecie ankietowanych jest informowanych przez swoją firmę/redakcję o zagrożeniach cybernetycznych w sieci, natomiast dwóch na pięciu badanych dziennikarzy oraz specjalistów ds. public relations uczestniczyło w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa danych. Analizując źródła czerpania wiedzy na temat zagrożeń cyberatakami, ankietowani najczęściej wskazywali na strony internetowe, wiedzę ogólną oraz media społecznościowe.
 
Odnosząc się do różnych sytuacji związanych z cyberbezpieczeństwem, respondenci najczęściej deklarowali, że na przestrzeni ostatnich lat obserwują stały wzrost zagrożeń w sieci związanych z utratą lub przejęciem danych, umieją rozpoznać maile z zagrożeniem, w mediach społecznościowych często widzą wpisy, których autorami są boty, a także zawsze przy wykonywaniu czynności w sieci towarzyszy im świadomość zagrożenia cybernetycznego. Ponadto grupami zawodowymi najczęściej narażonymi na cyberataki w opinii badanych dziennikarzy oraz PR-owców są klienci banków, politycy oraz urzędnicy państwowi.
 
Kompletny raport z badania „Postrzeganie cyberbezpieczeństwa przez dziennikarzy i specjalistów ds. PR w Polsce” można pobrać ze strony: https://akademiakomunikacji.pap.pl/raporty/
 
lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo