Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

aktualności

Spotkanie w sprawie współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce

Dodano: 08.08.2009

W trakcie spotkania odbywającego się w dniu 5 sierpnia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji omówiono główne założenia i zasady współdziałania infrastruktury rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej) w procesie realizacji zadań publicznych. Spotkaniu specjalistów ministerstwa z przedstawicielami Konwentu Marszałków przewodniczył Podsekretarz Stanu w MSWiA odpowiedzialny za informatyzację, Pan Witold Drożdż.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcąc wypromować najbardziej efektywny i ekonomiczny model działania elektronicznej administracji w Polsce zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli strony samorządowej, na którym podsumowano dotychczasową współpracę w tym obszarze i przedyskutowano uwagi zgłaszane do tej pory przez regiony.

Minister W. Drożdż otwierając dyskusję podkreślił, że spotkanie jest „kontynuacją i konsekwencją wcześniejszych warsztatów i korespondencji w związku z konsultacjami nad dokumentem „Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce”. „Uwagi, które w tym czasie otrzymywaliśmy potwierdzają jak bardzo ważna jest ta inicjatywa i jak we właściwym czasie i formie udało nam się zidentyfikować główne zagadnienia” – zaznaczył Podsekretarz Stanu. Minister W. Drożdż podziękował wszystkim zebranym przedstawicielom strony samorządowej za dotychczasowe zaangażowanie, zgłaszane uwagi i propozycje.

W trakcie spotkania omówiono także poszczególne obszary współdziałania w zakresie systemów teleinformatycznych. Uczestnicy spotkania wstępnie określili zasady współpracy, integracji i rozdziału systemów centralnych i regionalnych (zarówno rządowych jak i samorządowych), w celu jak najlepszej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami.

Stała współpraca MSWiA z przedstawicielami jednostek samorządowych, które w ramach własnych zadań tworzą elektroniczne platformy usług dla obywateli i przedsiębiorców umożliwiają wymianie wiedzy osób koordynujących prace w ramach projektów pl.ID i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i samorządowców. Stanowią forum dla wymiany praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych w kontaktach obywatel/przedsiębiorca-urząd. Szczególną rolę w procesach związanych z informatyzacją państwa odgrywa realizowany przez MSWiA projekt ePUAP, któremu poświęcono zasadniczą część spotkania. W trakcie dyskusji poruszono również tematykę, m.in.: Centralnego Repozytorium Dokumentów, obsługi modułu Zaufanego Profilu na ePUAP, kwestii udostępniania usług rejestrowych, katalogu usług publicznych (centralnych, regionalnych i lokalnych), elektronicznych skrzynek podawczych itp. Dostrzeżono także potrzebę standaryzacji słowników stosowanych przez organy administracji publicznej. Rozmawiano również nad możliwością integracji systemów administracji publicznej. systemu ePUAP z projektami regionalnymi. W tym kontekście omówiono kwestię podziału funkcjonalności pomiędzy systemami regionalnymi i systemem ePUAP, rozumianym jako szyna komunikacyjna do systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, tj. pl.ID, PESEL, CEPiK.

Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie przedstawił koncepcję potrzeby stworzenia mapy drogowej i ram instytucjonalnych wspólnych uzgodnień, w zakresie prac nad dokumentem Linia Współpracy po stronie MSWiA i przedstawicieli regionów.

Spotkanie poświęcone tematyce współdziałania administracji rządowej ze stroną samorządową było także okazją do promocji w powiatach i województwach możliwości pozyskiwania i efektywnego wykorzystania środków unijnych w ramach działania 8.3 PO IG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz strony samorządowej, m.in. Urząd Miasta Łodzi, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz przedstawiciele Infovide-Matrix S.A.

Spotkanie umożliwiło omówienie uwag strony samorządowej zgłoszonych po warsztatach dotyczących dokumentu Linia Współpracy, które Konwent Marszałków zorganizował w Łodzi, w dniach 9-10 lipca br. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień.

***

Dokument Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce określa wstępne założenia zasad współpracy i odpowiedzialności administracji rządowej i samorządowej w procesie rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa, na poziomie wzajemnego współdziałania systemów teleinformatycznych na szczeblu centralnym i regionalnym. Podstawowym celem dokumentu jest uzgodnienie i opracowanie zasad współdziałania w zakresie infrastruktur na poziomie rządowym i samorządowym oraz integracja produktów, jakie powstaną na poziomie centralnym i regionalnym.

źródło: www.mswia.gov.pl

lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo