Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

aktualności

Nowelizacja ustawy o informatyzacji – I czytanie projektu w Sejmie

Dodano: 16.07.2009

W Sejmie odbyło się I czytanie przyjętego przez rząd, a przygotowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest elementem realizacji programu Polska Cyfrowa.

Proponowane zmiany w przepisach mają ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom elektroniczny kontakt z administracją. W postępowaniu administracyjnym, taką samą moc jak dokument papierowy, będzie miał dokument w postaci elektronicznej. Administracja nie będzie mogła żądać od nas już posiadanych przez nią danych na nasz temat.

Na podstawie wniosków z obowiązującej już 4 lata ustawy zaproponowano uporządkowanie przepisów, których obecne rozumienie jest inne, niż było to w 2005 r. Nowelizacji wymagały m.in. przepisy określające cele ustawy oraz zasady tworzenia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych. Ustawa ma teraz gwarantować zasady neutralności technologicznej i jawności używanych standardów. Usunięto bariery prawne i proceduralne w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne. Istotne zmiany wprowadzono w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej. Umożliwią one urzędom załatwianie spraw przy zastosowaniu dokumentów elektronicznych doręczanych środkami komunikacji elektronicznej tam, gdzie dotąd zasadą było wykorzystywanie wyłącznie postaci papierowej. Dokument elektroniczny będzie mógł zawierać m.in. pozwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości, czy też o przyznaniu koncesji na alkohol. Przepisy tworzą warunki dla współpracy pomiędzy systemami, których obywatele i przedsiębiorcy używają (zagadnienia interoperacyjności), ułatwiania komunikacji z systemami (identyfikacja i uwierzytelnianie w systemach).

Regulacje dotyczące interoperacyjności i neutralności technologicznej mają istotne znaczenie także z punktu widzenie ekonomicznego: pozwalają obniżyć koszty projektów teleinformatycznych, zapewniają uczciwą konkurencję, a tym samym chronią przed monopolem jednego dostawcy u danej jednostce administracji – powiedział wiceminister Witold Drożdż prezentując projekt ustawy.

Projektodawcy szczególny nacisk położyli na ustanowienie prawidłowych podstaw prawnych dla usług publicznych (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym uproszczenia metod komunikacji z administracją proponuje się nową metodę uwierzytelniania klientów administracji - Zaufany Profil. Zaufany Profil to darmowe narzędzie udostępnione przez ePUAP. Będzie ono umożliwiało składanie pism do administracji bez konieczności stosowania dodatkowych podpisów elektronicznych.

Informatyzacja nie powinna polegać głównie na zmianach wewnątrz podmiotów publicznych, lecz na udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom usług realizujących zadania publiczne. Dlatego też w projekcie szczególny nacisk położono na ustanowienie prawidłowych podstaw prawnych dla świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem takich rozwiązań jak: elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, czy centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Za pośrednictwem ePUAPu, z wykorzystaniem wzorów dokumentów zgromadzonych w centralnym repozytorium dokumentów elektronicznych, poszczególne urzędy mogą świadczyć swoje usługi na rzecz obywateli czy przedsiębiorców na ich wniosek, niezależnie od tego czy do „załatwienia” danej sprawy niezbędne jest zaangażowanie jednej czy wielu instytucji publicznych. To w istocie rewolucyjna zmiana sposoby działania administracji, będąca sposobem rozwiązania problemu Polski resortowej – podsumował swoje wystąpienie wiceminister Drożdż.

Ponadto projekt rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy (m.in. o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, sądy administracyjne).

Projekt ustawy jest dostępny do pobrania na stronach Sejmu RP http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2110.htm

I czytanie projektu odnotowuje też blog Polski Cyfrowej w serwisie Twitter: http://twitter.com/polskacyfrowa

 

źródło: www.mswia.gov.pl

lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo