Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

aktualności

Komunikacja marketingowa według samorządów - wyniki badania

Dodano: 21.11.2012

W jakim kierunku zmierza komunikacja jednostek samorządu terytorialnego? Po które narzędzia sięga się coraz częściej, w których dostrzega się potencjał, a jakie trafiają na ławkę rezerwowych? Na te i inne pytania poszukiwano odpowiedzi podczas badania, które przeprowadzono na przełomie października i listopada 2012 roku. Proces badawczy realizowali Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Exacto sp. z o.o. oraz Korporacja Badawcza Pretendent.

Nowe technologie coraz odważniej wkraczają w proces wymiany informacji pomiędzy samorządem, a otoczeniem – oto wnioski z badania mającego na celu zweryfikowanie sposobu planowania oraz wykonywania działań promocyjnych realizowanych przez urzędy miejskie i gminne. Przeprowadzone na próbie blisko 170 podmiotów badanie, wykonane zostało metodą ilościową przy użyciu techniki CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing). Wyniki badania zaprezentowano w ubiegłym tygodniu podczas II Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbył się w Rzeszowie.

Strona internetowa dominuje
96 proc. jednostek samorządowych wskazuje stronę www jako ważną płaszczyznę działań promocyjnych. Co istotne, wyniki badania wskazały, że to nie tylko najczęściej wykorzystywany ale zarazem bardzo szybko rozwijający się kanał dystrybucji informacji. Aż 52 proc. respondentów deklaruje, w ciągu ostatnich dwóch lat, zwiększenie intensywności w wykorzystywaniu oficjalnych serwisów.
 
Potencjał mediów społecznościowych coraz częściej dostrzegany

Samorządy nie bagatelizują metod promocji dostępnych w wirtualnym świecie. Oprócz oficjalnych serwisów, w sieci wykorzystuje się takie kanały komunikacji jak strony urzędu na: Blip (36 proc.), Facebook (26 proc.), YouTube (12 proc.). Z pewnością, w najbliższym czasie, będziemy obserwować wzrastającą aktywność samorządów w świecie wirtualnym. Media społecznościowe natomiast staną się jedną z ważniejszych płaszczyzn komunikacji, pozwalających na wytworzenie bliskiej więzi pomiędzy urzędem a podmiotami otoczenia. Ich popularność oraz ewolucja będą determinować zmiany jakie będą zachodziły w komunikacji samorządów z otoczeniem – komentuje dr Dariusz Tworzyło, Prezes Zarządu Exacto Sp. z o.o.

Promocja w mediach TAK, ale tylko w regionie
Niezależnie od dynamicznego rozwoju nowych technologii, w samorządach nadal znaczącą rolę odgrywają działania promocyjne prowadzone za pośrednictwem regionalnej i lokalnej prasy oraz telewizji. Ich wykorzystanie potwierdziło odpowiednio 83 proc. i 37 proc. respondentów. Z mody nie wyszły także tradycyjne ulotki, plakaty czy foldery (76 proc.) oraz gadżety (65 proc.). Dalej na liście najważniejszych form komunikacji ankietowani umieścili kolejno: inne strony internetowe (31 proc.), eventy i targi (30 proc.) oraz portale społecznościowe (26 proc.). O ile dla samorządowców media o zasięgu regionalnym są atrakcyjnym kanałem komunikacji, to znacznie sceptyczniej oceniają oni działania promocyjne w prasie i telewizji ogólnopolskiej oraz zagranicznej, uznając je jako jedne z najrzadziej wykorzystywanych form dotarcia od odbiorcy.

Kto odpowiada za działania promocyjne w samorządach?
Większość jednostek samorządu terytorialnego posiada wyodrębnioną komórkę lub stanowisko odpowiedzialne za promocję - tak twierdzi 55 proc. biorących udział w badaniu. Z przeprowadzonego projektu wynika także, że samorządy organizują zdecydowanie więcej kampanii promocyjnych skierowanych do osób indywidualnych niż do biznesu.

Pytanie o skuteczność
Które metody promocji przynoszą zakładane rezultaty? To kolejne z pytań jakie podczas badania zadawano ankietowanym. Ich odpowiedzi pokrywały się ze wskazaniami dotyczącymi najczęściej wykorzystywanych metod promocji. W pierwszej trójce znalazły się: strona internetowa (69 proc.), media regionalne i lokalne (55 proc.) oraz materiały drukowane (37 proc.).

Szczegółowe wyniki badania dostępne są na stronie www.exacto.pl


 

lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo