Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

projekt

Od 1 stycznia 2013 roku Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie umowy nr UDA-RPPK.01.02.00-18-005/12-00 z dnia 06.05.2013r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizuje projekt pt.: „FirmOne.pl – nowoczesny system zarzadzania biznesem”. Projekt potrwa do września 2014r. Kwota dofinansowania wynosi 347 900,00 zł.

Celem projektu jest przygotowanie w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania, informatycznego narzędzia dla zarządzających małymi i średnimi firmami do poprawy efektywności procesów zarzadzania, w tym zwłaszcza usprawnienia przepływu informacji i dokumentów wewnątrz organizacji. Wdrożenie tego rozwiązania zaoszczędzi przedsiębiorcom MŚP czas, pieniądze, ale przede wszystkim wzmocni kontrole zarządzających nad dokumentacją firmowa. Cecha innowacyjna narzędzia jest przede wszystkim kompleksowe i elastyczne podejście do obiegu dokumentów i informacji, umożliwiające zarzadzanie sprawami firmy z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Zarządzający dostają więc narzędzie pozwalające zastosować lepsze rozwiązanie informatyczne, zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, co w przypadku firm podkarpackich jest niezwykle potrzebne jak pokazują statystyki, zwłaszcza w obszarze informatyki i Internetu.

Wdrażanie projektu odbywa się w następujących etapach:

  1. Organizacja biura projektu,
  2. Badania marketingowe,
  3. Opracowanie projektu aplikacji,
  4. Wykonanie i wdrożenie aplikacji,
  5. Promocja projektu.

Do oferty obecnych ekspertyz i usług doradczych Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dołączy nową, innowacyjną usługę wsparcia w efektywnym zarządzaniu obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, a także zidentyfikowaniu obszarów działalności/organizacji firmy, które są wykonywane w sposób zbyt czasochłonny bądź wymagający poświęcania zbyt dużych wydatków. Będzie to nowa zupełnie jakość zarządzania, gdyż przedsiębiorcy będą opierać obieg dokumentów w firmie o nowoczesne, internetowe technologie (bez ponoszenia dodatkowych kosztów na hosting) i w krótkim czasie przekonają się, w jakich obszarach koszty zostały zredukowane, w jakich jeszcze można podnieść wydajność pracy czy też podnieść jakość obsługi klientów. Ponadto, dzięki systemowi statystyk, przedsiębiorcy będą mogli zarządzać efektywnością oraz łatwo i szybko nadzorować przepływ dokumentacji w swojej organizacji. Świadczenie tej usługi podniesie wiarygodność IRSI i jego oferty dla podmiotów z obszaru MŚP i administracji publicznej na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

 

Ważne informacje a także dane o pozostałych projektach czytaj tutaj
Więcej informacji na temat projektu FirmONE znajduje się na stronie internetowej do obejrzenia której zapraszamy.

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo