Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

aktualności

Wyniki badania stanu informatyzacji urzędów administracji publicznej w 2008 roku

Dodano: 18.08.2009

Zakończyła się kolejna - V edycja badania stanu informatyzacji urzędów administracji publicznej przeprowadzona przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wzięcia udziału w badaniu zostało zaproszonych 2571 urzędów. Ostatecznie w wyznaczonym czasie wypełnioną ankietę odesłały 1802 urzędy (response rate – 70,1%).

Z raportu wynika m.in., że wysokość wydatków na informatyzację uległa w 2008 roku w uległa nieznacznemu obniżeniu, porównaniu do lat poprzednich. Urzędy średnio przeznaczały na ten cel 1,25% swojego budżetu (w 2007 roku wartość ta wyniosła 1,4%). W 2008 roku najpopularniejszym rodzajem połączenia z Internetem było połączenie szerokopasmowe o przepustowości 2 Mb/s lub większej. Posiadało je około 75% ogółu urzędów. Powoli wzrasta liczba urzędów posiadających połączenia bezprzewodowe. W 2008 roku wykorzystywało je prawie 20% urzędów. W porównaniu do poprzedniego roku wyraźnie wzrósł odsetek urzędów stosujących elektroniczny obieg dokumentów. W 2008 roku rozwiązanie takie stosowało łącznie około 40% urzędów (w 2007 roku odsetek ten wyniósł 23,1%). Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną do systemów innych urzędów poprzez elektroniczny obieg dokumentów w 2008 r. było możliwe w przypadku 25,7% urzędów, które stosowały takie rozwiązanie.

W 2008 roku wspólny system obiegu dokumentów posiadało 17,3% urzędów, które stosowały elektroniczny obieg dokumentów.

Liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu działających na terenie gmin w 2008 roku była zbliżona do liczby zanotowanej w roku 2007. Ponad połowa gmin w 2008 roku nie posiadała żadnego PIAPu (56,4%), natomiast na terenie około 20% gmin działał 1 PIAP.

W 2008 roku prawie wszystkie urzędy posiadały stronę BIP. Rośnie liczba urzędów, w których obsługa strony BIP jest zlecana firmie zewnętrznej. W badanym okresie z możliwości takiej korzystało 74,9 %.

W porównaniu do roku poprzedniego wzrósł odsetek urzędów posiadających stronę WWW. Większość urzędów posiadała własną stronę internetową (94%). Zdecydowanie wzrosła w urzędach częstość stosowania mechanizmów uwierzytelniania odbiorcy. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczania był podpis elektroniczny. W 2008 roku stosowano go w 76,7% urzędów.

W 2008 roku prawie wszystkie urzędy oferowały interesantom możliwość uzyskiwania informacji o usługach na swoich stronach internetowych (97,4%). W porównaniu do poprzedniego roku w 2008 roku wzrósł odsetek stron urzędów oferujących pobieranie formularzy (z 77%% do 80,8%), dających możliwość odsyłania wypełnionych formularzy przez Internet (z 11,6% do 22,5%) oraz dających możliwość załatwiania całości spraw urzędowych wyłącznie drogą elektroniczną (z 2,1% do 6,3%). Podobnie jak w roku poprzednim w roku 2008 najczęściej dostępnymi na stronach internetowych urzędów były procedury związane z uzyskaniem dokumentów tożsamości (65,3%), rejestracją przedsiębiorstw (58,4%), zamówieniami publicznymi (57,9%), procedurami składania deklaracji podatkowej przez osoby fizyczne (54,9%) oraz sprawami związanymi z zameldowaniem (54%).

źródło: www.mswia.gov.pl

lista aktualności

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo